Verantwoording en ANBI

Hieronder tref je de basisgegevens en documenten ter verantwoording, zoals per 2014 verplicht is gesteld voor alle Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wij onderschrijven deze transparantie om daarmee het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

De belastingdienst heeft Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch, aangemerkt als ANBI-instelling. Dit betekent dat je giften / legaten mag aftrekken van de belasting.

Basisgegevens

Naam: Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch
Verkorte naam: Stichting Thijsse’s Hof

ANBI geregistreerd RSIN-nummer: 2858046
KvK Nummer : 41222697
IBAN banknummer: NL 59 ABNA 0500729891 – tnv Thijsse’s Hof

Doelstelling

Het in stand houden van: 1) een planten- en vogeltuin in het Bloemendaalse bos in de geest van naamdrager dr. Jac. P. Thijsse (geb. 25 juli 1865 – gest. 8 jan. 1945) , waaronder in elk geval wordt verstaan het presenteren in deze tuin van de diverse levensgemeenschappen van onze kalkrijke duinen met hun karakteristieke planten- en diersoorten t.b.v. natuur- en milieueducatie; 2) het te Bloemendaal gelegen graf van dr. Jac. P. Thijsse; en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 1 Statuten)

Beloning

Bestuurders zijn onbezoldigd (artikel 3 van de Statuten), net als de vele vrijwilligers om de stichtingsdoelstelling kracht bij te zetten. De bestuurders ontvangen geen vacatiegelden en geen onkostenvergoeding. Wel een uitnodiging voor het jaarlijkse vrijwilligersuitje en de voorjaarsreceptie in de Hof. Net als de andere vrijwilligers.
De stichting heeft een personeelslid in dienst (0,9 fte) ten behoeve van de functie beheerder-hovenier afgeleid van de CAO voor gemeenteambtenaren, waardoor de openstelling, het beheer en onderhoud, alsmede het toezicht zijn geborgd.
Voor vragen of toelichting neem je contact op met het bestuur
 

Jaarverslagen en Verantwoordingsdocumenten

Alle jaarverslagen vanaf 2012 zijn hier te lezen. Tevens de financiële verantwoording vanaf 2019. Oudere jaarverslagen zijn ondergebracht in het archief van Thijsse’s Hof dat is overgedragen aan het NHA in Haarlem.

Jaarverslag 2023 – Winst en Verlies Rekening en Balans 2023

Jaarverslag 2022Winst en Verlies Rekening en Balans 2022

Jaarverslag 2021Winst en Verlies Rekening en Balans 2021

Jaarverslag 2020Winst en Verlies Rekening en Balans 2020

Jaarverslag 2019Winst en Verlies Rekening en Balans 2019

Jaarverslag 2018Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016Jaarverslag 2015 

Jaarverslag 2014Jaarverslag 2013Jaarverslag 2012

AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is op Thijsse’s Hof van toepassing. Wij doen er alles aan om deze wetgeving zo goed mogelijk na te volgen en te zorgen dat alle gegevens die verwerkt worden op een juiste manier bewaard en gebruikt worden. Wij doen er alles aan om gegevens en privacygevoelige informatie zorgvuldig te verwerken en te bewaren.
 
De verbinding tussen de gebruiker en de webserver is HTTPS. Dit betekent dat als je gegevens verstuurt via onze website, deze veilig en versleuteld over het web gaan. Dit kun je zien aan het groene slotje voor de url in de balk van uw browser. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van de servers waarop ons domein thijsseshof.nl draait, dan kan je met ons contact opnemen.
 
De informatie die via de mail aan u wordt bevestigd en in de mailboxen naar bestuursleden wordt verzonden, ligt niet meer binnen het bereik van onze stichting en is de verantwoordelijkheid van de ontvanger als het gaat om het bewaren of verspreiden ervan.