Het succesvolle project: Scholenpad

Vier lessen in de natuur

Al bijna 50 jaar ontvangt Thijsse’s Hof schoolkinderen uit groep 6 van de basisschool uit de regio. Het begon met scholen uit Bloemendaal, maar heel snel kwamen er scholen bij uit Haarlem, Heemstede, Aerdenhout, Santpoort, IJmuiden, Driehuis en Velserbroek. Inmiddels ontvangen we viermaal per jaar een vaste groep van bijna 30 basisscholen.

Hoe werkt het in de praktijk?

De betrokken scholen krijgen per seizoen opdrachtformulieren toegestuurd. De school zorgt dat er voor ieder kind een opdrachtformulier is. Op de afgesproken dag gaan de leerlingen in groepjes van 3 tot 6 kinderen met een ouder door de Hof wandelen. Aan de hand van de opdrachtformulieren maken ze dan gedurende één uur kennis met allerlei facetten van de flora en fauna in de verschillende seizoenen.

Ook kunnen groepen/klassen van de basisschool en het voortgezet onderwijs separaat van het Scholenpad les krijgen in het Educatief centrum.

Scholen die interesse hebben kunnen contact opnemen met onze hovenier via het contactformulier.

Word Scholenpad-vrijwilliger

Het scholenproject wordt begeleid door vrijwilligers. Je begeleidt een groepje kinderen uit groep zes van de basisschool op hun tocht door de Hof. De schoolklas wordt opgedeeld in groepjes van 3 tot 6 kinderen en jij begeleidt de kinderen (nadat bent ingewerkt). De kinderen doen gedurende een uur waarnemingen en beantwoorden vragen op hun werkblad. De nadruk ligt op “genieten van de natuur”. De leerlingen komen in de loop van het schooljaar vier keer. Naast de juffen en meesters lopen er doorgaans ook ouders, grootouders en andere verzorgers mee.

Thijsse’s Hof is altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om kinderen wat bij te brengen over de natuur. Interesse? Meld je aan als vrijwilliger!

Intekenrooster voor Scholenpad-vrijwilligers

Als je al schoolvrijwilliger bent, dan kan je jezelf inroosteren. In het document vul je jouw naam bij de geschikte tijd(en) in. Het document staat in een besloten omgeving op deze website, onder de term ‘intern‘. Deze term staat onderaan deze pagina. Via de beheerder ontvang je een code.