Jac. P. Thijsse Penning

De Jac. P. Thijsse penning kan door het bestuur van Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch, in principe worden toegekend aan een persoon die zich belangeloos en langdurig voor Thijsse’s Hof heeft ingezet.

Het bestuur heeft in de afgelopen jaren 16 vrijwilligers mogen eren met deze penning.

In 2019 heeft het bestuur een reglement opgesteld, waarin is omschreven aan wie de penning kan worden uitgereikt.

De penning is ontworpen door Jolanda Prinsen, die ook het beeld van Jac. P. Thijsse in de Hof heeft gemaakt.

 

De uitgereikte Jac. P. Thijsse Penningen

Vanaf 1996 heeft Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch, Jac. P. Thijsse penningen uitgereikt aan de volgende personen, die van grote dienst zijn geweest voor de ontwikkeling van Thijsse’s Hof.

1997: Cees de Graaf (rondleidingen en educatie)
1999: Rose-Marie van den Nouland (educatie en organisatie)
2003: Gerard Hendrikse (imker)
2005: Ekke Wolters (bestuurslid en educatie)
2008: Wim de Gelder (beschermheer)
2010: Wil Stumpe (scholenbegeleiding)
2010: Theo Venings (rondleidingen en botanie)
2011: Wim Valster (onderhoud en klussen)
2012: Martje Saveur (bestuur, secretaris)
2012: Jeanne Peper (educatie en organisatie)
2012: Marianne Warmerdam (scholenbegeleiding)
2012: Jan Muscher (bestuur, penningmeester)
2013: Willem Holthuizen (bestuur, voorzitter) – penning speciaal verguld met een randinscriptie
2016: Ger Londo (bestuur, voorzitter) – penning speciaal verguld met een randinscriptie
2019: Peter van de Kolk (tuinvrijwilliger – instructiestrook, 25 jaar)
2022: Yneke Bettink (tuinvrijwilliger en rondleidingen)

 

De historie van de penning van 1984 tot en met 1996

De penning werd in 1984/1985 ontworpen door de Haarlemse beeldhouwster Jolanda
Prinsen die ook het levensgrote standbeeld van Thijsse vervaardigde dat in Thijsse’s Hof in Bloemendaal staat.

Stich ting Bloemendaals Initiatief beheerde aanvankelijk de 100 in brons gegoten penningen. De eerste 40 penningen werden door deze stichting uitgereikt aan onder meer de beeldhouwster, de bestuursleden van de Stichting, enkele relaties en de diverse sponsors die de vervaardiging van het beeld hadden mogelijk gemaakt.

Op 25 oktober 1995, toen het standbeeld onthuld werd door dr. Pieter Winsemius, toenmalig voorzitter van Natuurmonumenten, kreeg ook hij door stichting Bloemendaals Initiatief een penning uitgereikt.

Eind 1996 werden de 60 overgebleven penningen overgedragen aan stichting Thijsse’s Hof. Sindsdien kan het bestuur met het uitreiken van de Jac. P. Thijsse penning personen eren die zich uitzonderlijk, belangeloos en langdurig voor Thijsse’s Hof hebben ingezet.

Op 20 november 2019 heeft het stichtingsbestuur onderstaand reglement vastgesteld. In dit reglement is bepaald aan wie en onder welke voorwaarden de penning mag worden uitgereikt.

Reglement Jac. P. Thijsse Penning

  1. De Jac. P. Thijsse penning wordt toegekend door het bestuur van Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch. De Penning is uitgevoerd in brons en draagt de naam van Jac. P. Thijsse. De eerste maal heeft de uitreiking door de Stichting plaatsgevonden in 1997.
  2. De Jac. P. Thijsse Penning wordt in principe toegekend aan een persoon met bijzondere verdienste, die zich belangeloos en langdurig voor Thijsse’s Hof heeft ingezet.
  3. De Jac. P. Thijsse Penning is een prestigieuze penning. De bijzondere verdienste draagt dan ook bij aan de doelstellingen van de Stichting.
  4. Voor de voordracht van personen geldt dat men voorgedragen wordt. Een voordracht wordt schriftelijk en met redenen omkleed ingediend bij de secretaris van de Stichting, en beschrijft de activiteiten van de kandidaat en de motivatie waarom de kandidaat in aanmerking komt voor de Penning (minimaal 1 en maximaal 2 A4).
  5. De beoordeling geschiedt door het bestuur van de Stichting.
  6. De uitreiking van de penning vindt plaats door de voorzitter van het bestuur tijdens een activiteit van de Stichting.
  7. Werknemers van de Stichting en eigenaren en werknemers van ondernemingen die hun werk voor de Hof geheel of gedeeltelijk factureren of declareren, zijn uitgesloten van toekenning.
 
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch, op 20 november 2019.