Wat is Thijsse’s Hof

Thijsse’s Hof is een verkleinde weergave van de verschillende duinlandschappen in Zuid-Kennemerland. Zo toont de Hof het duinbos aan de randen, schraal grasland, heide en een prachtige centrale vijver met oplopende weiden er omheen. Een speciaal onderdeel is de demonstratiestrook. Dit is de enige plek in de Hof waar wordt gewied om de plantensoorten goed herkenbaar te houden. Bovendien kun je er fijn dichtbij komen om de bloemen te bekijken en te ruiken.

In de Hof worden voor een breed publiek planten- en diersoorten uit Zuid-Kennemerland getoond in natuurlijke begroeiingen. De  duinbos, struweel, duingrasland, duinvalleivegetaties en nog veel meer. Naast de meer dan 500 soorten hogere planten en circa 24 soorten broedvogels zijn er vele andere planten en dieren te zien, onder meer blad-, lever- en korstmossen, paddenstoelen, de wijngaardslak (komt in dit gebied van nature voor), vlinders, libellen, wilde bijen en waterdiertjes. In alle seizoenen zijn er vogels waar te nemen.

De vele bankjes in de Hof maken het mogelijk om zittend rond te kijken. In het voorjaar is er veel vogelzang. Zelfs op een rustige winterdag word je soms verrast door een troep sijsjes hangend aan de elzenproppen bij de vijver, of een gemengde groep van allerlei mezen, goudhaantjes en vinken die de bomen en struiken afstropen op zoek naar een kleine hap. De Hof is voor vogelaars beslist een aantrekkelijke plaats. 

Een uitdrukkelijke wens van de naamgever, Jac. P. Thijsse, is geweest om het geheel voor mensen herkenbaar te houden. Daarom zijn de naambordjes niet in het Latijn, maar in het  Nederlands. In de Hof kun je ongeveer 500 soorten planten zien. 

Bij het begin van elk van de vier seizoenen brengen 26 scholen met ongeveer 1000 kinderen een leerzaam bezoek aan de Hof. In de loop van het jaar bezoeken veel mensen de Hof om al het moois te zien of een excursie mee te maken. Het gaat in totaal al gauw om zo’n 15.000 bezoeken.

Wie was de naamgever?

Jac. P. Thijsse was een bekend en belangrijk figuur in Bloemendaal. Op zijn 60ste verjaardag zou hij worden benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De mensen wilden echter meer doen; iets speciaals. Lang van tevoren was er al heel voorzichtig bij Thijsse geïnformeerd wat hij een passend cadeau voor zijn zestigste verjaardag zou vinden. In één van die terloopse gesprekken bracht hij naar voren:

“Als we eens van dat toch door niemand gebruikte lapje grond een landschappelijk aangelegd plantsoen konden maken, een stukje binnenduinlandschap dat een wijkplaats zou kunnen worden voor alle meer of minder bedreigde planten uit de streek en waar de vogels het naar hun zin zouden hebben …”

Inwoners in Bloemendaal gingen aan de slag en vormden een stichting: Thijsse’s Hof. Met de komst van Thijsse’s Hof werd één van zijn hartenwensen vervuld.

Maar wie was Jac. P. Thijsse?

Jac. P. Thijsse werd geboren te Maastricht op 25 juli 1865 en is op 8 januari 1945 te Overveen overleden. Hij was onderwijzer, bioloog en natuurbeschermer. In 1891 trouwde hij met Helena Christina Petronella Bosch.

Jacobus Pieter Thijsse – “Co” voor zijn vrienden – groeide op als derde zoon in een gezin met vier kinderen. Hij bracht zijn jeugd door in achtereenvolgens Grave, Woerden en Amsterdam. Als hoofd van de Franse school heeft hij een paar jaar op Texel gewoond. Zijn vrouw kon daar niet aarden, waarna het gezin terugkeerde naar Amsterdam. In 1902 volgde een verhuizing naar Bloemendaal.

Later kreeg hij, vooral door de door hem geschreven natuur- en landschap albums, grote persoonlijke bekendheid. In 1901 werd hij lid van de Natuurhistorische Vereniging was actief bij Vogelbescherming. Samen met anderen richtte hij in 1905 de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op.  

Thijsse was vooral een popularisator, die met zijn aanstekelijk enthousiasme en een grote dosis beminnelijkheid mensen wist te overtuigen. Hij liet anderen meegenieten van wat hij aardig vond in de vrije natuur en hoopte daarmee dat het begrip voor de natuur zou toenemen en dat velen zouden gaan helpen die natuur te beschermen. 

Thijsse overleed op 8 januari 1945 in Overveen en werd begraven Algemene Begraafplaats aan de Bergweg in Bloemendaal.

Stichting Thijsse’s Hof

Thijsse’s Hof is een stichting met een bestuur en heeft een hovenier in dienst voor het uitvoerende werk. Samen met tientallen vrijwilligers verzorgt hij de Hof. De stichting beheert het graf van Jac. P. Thijsse. Het bestuur kan de Thijsse-penning uitreiken. Er zijn contacten met allerlei andere instellingen. Door uitwisseling van kennis wordt gezorgd voor een voortdurende kwaliteit van de Hof.