Bezienswaardigheden

Struikheide

De struikheide van Thijsse’s Hof komt uit het zuiden van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Daar groeit hij op de oude duinen, waar de bodem diep ontkalkt en zuur is. In het heitje waar hij nu staat bij de jeneverbes, de brem, de gaspeldoorn en de bochtige smele is geprobeerd dit milieu na te bootsen.

Kwelwater

Dit genoemde kwelwater is het water uit de achterliggende duinen. Voordat het hier aan de oppervlakte komt heeft een lange weg door het duinzand afgelegd. Het duinzand heeft het gefilterd van alle verontreinigingen. Maar het bevat wel allerlei mineralen waarvan kalk en gereduceerd ijzer de belangrijkste zijn.

Oude muren en haar varens

Die ‘oude’ muurtjes vind je bij de kleine demonstratievijver. Het eerste muurtje in de Hof werd in 1988 gebouwd en al snel groeide hier de muurbloem uit zaad van planten die groeien op de Ruïne van Brederode. Interessant is dat dit één van de noordelijkste plekken in Europa is waar de soort in het wild voorkomt en één van de...

Witte waterkers

De witte waterkers bloeit van mei tot de herfst. In de handel kom je hem tegen als waterkers en kan ze in salades worden gebruikt. Gekookt kan de plant als een soort spinazie worden klaargemaakt. Vers bezit het blad een frisse, licht scherpe smaak, die aan tuinkers of radijs doet denken, maar iets verfijnder én rijk aan vitamine C.

Bijenheuvel

Bij de bijenheuvel tref je graafwespen aan. Ze lijken qua uiterlijk op de wesp, maar zijn het niet. Ze leven en wonen bijvoorbeeld niet met elkaar in een wespennest, zoals de gewone wespen. Deze graafwespen die je bij de bijenheuvel ziet leven solitair; ieder vrouwtje graaft haar eigen gangetje in het zand. De graafwesp valt op bij uit- en invliegen...

Insectenhotel

Het uitgebreide insectenhotel van Thijsse’s Hof is in de eerste plaats neergezet voor de insecten. Maar ook voor de mens om de insecten goed te bekijken. Dat geldt vooral in het voorjaar en de zomer. In de koude periode is het hotel voor de insecten een goede plaats om te overwinteren.

Broeihoop ringslang

Hoewel de ringslang in Europa en Nederland een groot verspreidingsgebied heeft hebben we haar (2020) nog niet aangetroffen in Thijsse’s Hof. Waarschijnlijk waren de vestigingsvoorwaarden bij ons nog niet ideaal. Daar gaan we wel naar streven door het aanleggen van een broeihoop, waar de ringslang zo van houdt.

Beeld van Jac. P. Thijsse

Uit het paspoort van Jac. P. Thijsse was zijn juiste lengte bekend en er was een serie foto’s van Thijsse in 1933 door Jan P. Strijbos aan de vijver in de Hof gemaakt. Materiaal genoeg voor beeldhouwster Prinsen. Het beeld werd door Pieter Winsemius, voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten, onthuld op 25 oktober 1995.

Catharina Cool

Catharina Cool was een Nederlandse mycoloog. Ze heeft veel betekend voor de “populaire paddenstoelen studie in Nederland”; daarnaast propageerde ze in Nederland ook het eten van paddenstoelen.

Pijlschaal

In 1624 werd het AP (Amsterdam Peil) vastgesteld op basis van de gemiddelde zomervloedstand van het IJ, toen de Zuiderzee nog niet was afgesloten. Het officiële peilmerk bevindt zich op de Dam in Amsterdam. Veel later werden er nauwkeuriger metingen verricht, waarna we het NAP (Normaal Amsterdams Peil) zijn gaan noemen.