Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Verantwoording ANBI

Hieronder verschijnen een aantal basisgegevens en documenten ter verantwoording, zoals per 2014 verplicht is gesteld voor alle Algemene Nut Beogende Instellingen. Wij onderschrijven deze transparantie, om daarmee het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.


De belastingdienst heeft de Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat onder andere betekent dat u uw giften mag aftrekken van de belasting. Met ingang van 1 januari 2014 moet er voor deze ANBI status de volgende informatie beschikbaar zijn en openbaar gemaakt worden op de website van de stichting.


Statuten:

Statuten van stichting Thijsse's Hof, d.d. 4 augustus 2015

Basisgegevens:

Naam:

Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

(Verkorte naam: Stichting Thijsse's Hof)

ANBI geregistreerd met RESIN-nummer:

2858046

KvK Nummer:

41222697

IBAN Banknummer:

NL 59 ABNA 0500729891 - tnv Thijsse's Hof

Doelstelling:

Het in stand houden van: 1) een planten- en vogeltuin in het Bloemendaalse bos in de geest van naamdrager dr. Jac. P. Thijsse (geb. 25 juli 1865 - gest. 8 jan. 1945) , waaronder in elk geval wordt verstaan het presenteren in deze tuin van de diverse levensgemeenschappen van onze kalkrijke duinen met hun karakteristieke planten- en diersoorten t.b.v. natuur- en milieueducatie; 2) het te Bloemendaal gelegen graf van dr. Jac. P. Thijsse; en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 1 Statuten)

Contact

Zie de pagina Contactgegevens

Bestuur

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders: zie op deze website onder Bestuur

Beloning

Bestuurders zijn onbezoldigd (artikel 3 van de Statuten), alsmede haar vele ondersteunende vrijwilligers om de stichtingsdoelstelling kracht bij te zetten. Zij allen ontvangen geen vacatiegelden of onkostenvergoeding, maar de uitnodiging tot deelname aan het jaarlijks natuurgericht Vrijwilligersuitje op locatie elders en tot de Nieuwjaarsreceptie in de Hof. Vrijwilligers die zich uitzonderlijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Hof ontvangen vanuit het bestuur een onderscheiding: de Thijssepenning. Er is slechts 0,8 fte in dienst ten behoeve van de functie beheerder-hovenier afgeleid van de CAO voor gemeenteambtenaren, waardoor de openstelling, het beheer en onderhoud, alsmede het toezicht zijn geborgd.

Verantwoordingsdocumenten

Vanaf 2012 zijn onze jaarverslagen in een nieuwe opmaak vormgegeven en vanaf 2014 raadpleegbaar via deze site. Klik op het jaartal in onderstaande tabel voor inzage van het Jaarverslag. In de tabel staat aangegeven waar u over de uitgevoerde inhoudelijke activiteiten kunt lezen en waar u de financiële verantwoording aantreft.

Jaarverslag 2020 - Winst en Verlies Rekening en Balans 2020

Jaarverslag 2019 - Winst en Verlies Rekening en Balans 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012