Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Verantwoording ANBI

Hieronder verschijnen een aantal basisgegevens en documenten ter verantwoording, zoals per 2014 verplicht is gesteld voor alle Algemene Nut Beogende Instellingen. Wij onderschrijven deze transparantie, om daarmee het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.


De belastingdienst heeft de Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat onder andere betekent dat u uw giften mag aftrekken van de belasting. Met ingang van 1 januari 2014 moet er voor deze ANBI status de volgende informatie beschikbaar zijn en openbaar gemaakt worden op de website van de stichting.


Statuten:

Statuten van stichting Thijsse's Hof, d.d. 4 augustus 2015

Basisgegevens:

Naam:

Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

(Verkorte naam: Stichting Thijsse's Hof)

ANBI geregistreerd met RESIN-nummer:

2858046

KvK Nummer:

41222697

IBAN Banknummer:

NL 59 ABNA 0500729891 - tnv Thijsse's Hof

Doelstelling:

Het in stand houden van: 1) een planten- en vogeltuin in het Bloemendaalse bos in de geest van naamdrager dr. Jac. P. Thijsse (geb. 25 juli 1865 - gest. 8 jan. 1945) , waaronder in elk geval wordt verstaan het presenteren in deze tuin van de diverse levensgemeenschappen van onze kalkrijke duinen met hun karakteristieke planten- en diersoorten t.b.v. natuur- en milieueducatie; 2) het te Bloemendaal gelegen graf van dr. Jac. P. Thijsse; en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 1 Statuten)

Contact

Zie de pagina Contactgegevens

Bestuur

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders: zie op deze website onder Bestuur

Beloning

Bestuurders zijn onbezoldigd (artikel 3 van de Statuten), alsmede haar vele ondersteunende vrijwilligers om de stichtingsdoelstelling kracht bij te zetten. Zij allen ontvangen geen vacatiegelden of onkostenvergoeding, maar de uitnodiging tot deelname aan het jaarlijks natuurgericht Vrijwilligersuitje op locatie elders en tot de Nieuwjaarsreceptie in de Hof. Vrijwilligers die zich uitzonderlijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Hof ontvangen vanuit het bestuur een onderscheiding: de Thijssepenning. Er is slechts 0,8 fte in dienst ten behoeve van de functie beheerder-hovenier afgeleid van de CAO voor gemeenteambtenaren, waardoor de openstelling, het beheer en onderhoud, alsmede het toezicht zijn geborgd.

Verantwoordingsdocumenten

Vanaf 2012 zijn onze jaarverslagen in een nieuwe opmaak vormgegeven en vanaf 2014 raadpleegbaar via deze site. Klik op het jaartal in onderstaande tabel voor inzage van het Jaarverslag. In de tabel staat aangegeven waar u over de uitgevoerde inhoudelijke activiteiten kunt lezen en waar u de financiële verantwoording aantreft.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021 - Winst en Verlies Rekening en Balans 2021

Jaarverslag 2020 - Winst en Verlies Rekening en Balans 2020

Jaarverslag 2019 - Winst en Verlies Rekening en Balans 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

AVG

Thijsse’s Hof heeft als stichting met de nieuwe AVG-wetgeving te maken (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming). Thijsse’s Hof doet er alles aan om deze wetgeving zo goed mogelijk na te volgen en te zorgen dat alle gegevens die verwerkt worden op een juiste manier bewaard en gebruikt worden. Wij doen er alles aan om uw gegevens en privacygevoelige informatie zorgvuldig te verwerken en te bewaren. De bestuursleden doen er alles aan om de beveiliging van deze data goed te regelen.

De verbinding tussen u als gebruiker en de webserver is HTTPS. Dit betekent dat als u gegevens verstuurt via onze website, deze veilig en versleuteld over het web gaan. U kunt dit zien aan het groene slotje voor de url in de balk van uw browser. De hosting van onze website is ondergebracht bij Hexa-IT. Mocht u vragen hebben over de beveliging van de servers waarop ons domein thijsseshof.nl draait, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De informatie die via de mail aan u wordt bevestigd en in de mailboxen naar besuursleden wordt verzonden, ligt niet meer binnen het bereik van onze stichting en is de verantwoordelijkheid van de ontvanger als het gaat om het bewaren of verspreiden ervan. Heeft u een privacy-probleem met bepaalde berichtgeving? Laat het ons weten via info@thijsseshof.nl zodat wij actie kunnen ondernemen.