Verantwoording

Hieronder verschijnen een aantal basisgegevens en documenten ter verantwoording, zoals per 2014 verplicht is gesteld voor alle Algemene Nut Beogende Instellingen. Wij onderschrijven deze transparantie, om daarmee het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. 

 

Basisgegevens:

Naam                 

Stichting Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

(Verkorte naam: Stichting Thijsse's Hof)

Fiscaal Nummer

2858046

Doelstelling

Het in stand houden van:

1) een planten- en vogeltuin in het Bloemendaalse bos in de geest van naamdrager dr. Jac. P. Thijsse (geb. 25 juli 1865 - gest. 8 jan. 1945) , waaronder in elk geval wordt verstaan het presenteren in deze tuin van de diverse levensgemeenschappen van onze kalkrijke duinen met hun karakteristieke planten- en diersoorten t.b.v. natuur- en milieueducatie;

2) het te Bloemendaal gelegen graf van dr. Jac. P. Thijsse;

en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 1 Statuten)

Contact

zie op deze website onder  Contactgegevens

Bestuur

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders: zie op deze website onder Bestuur

Beloning

Bestuurders zijn onbezoldigd (artikel 3 van de Statuten). Er is 1 fte in dienst ten behoeve van de functie beheerder-hovenier afgeleid van de CAO voor gemeenteambtenaren. Ondersteuning door vrijwilligers in de tuin (beheer en onderhoud), bij de educatie (Scholenpad en rondleidingen) en bij overige taken (archief, PR). De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vacatiegelden of onkostenvergoeding. Voor hen is er jaarlijks een natuurgericht Vrijwilligersuitje en een Nieuwjaarsreceptie in de Hof. Voor vrijwilligers die zich uitzonderlijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Hof is er een Thijssepenning.

 

Verantwoordingsdocumenten:

Vanaf 2012 zijn onze jaarverslagen in een nieuwe opmaak vormgegeven en vanaf 2014 raadpleegbaar via deze site.
Klik op het jaartal in onderstaande tabel voor inzage van het Jaarverslag. In de tabel staat aangegeven waar u over de uitgevoerde inhoudelijke activiteiten kunt lezen en waar u de financiële verantwoording aantreft.

 

Jaarverslag   

Uitgevoerde Activiteiten/Werkzaamheden               

Financiële Verantwoording

2015 blz. 2 t/m 9
blz. 10 en 11

2014

blz. 2 t/m 8

blz. 9 en 10

2013

blz. 3 t/m 9

blz. 10 en 11

2012

blz. 16 t/m 23 en blz 26

blz. 24 en 25 + project Nieuwbouw lokaal blz 6 t/m 9