Insectenhotel

Een hotel voor insecten. Er zijn mensen die denken: “Het moet niet gekker worden”. Waarom moet dat, in de natuur is toch ruimte genoeg? Dan ook nog zo’n ding in mijn tuin. En ik houd geeneens van insecten. Ze kriebelen of steken of zuigen bloed. Nee, ik hoef ze niet”. Dat hoor je nog wel eens.

Helaas is het zo dat de insecten het moeilijk hebben en dat sommige soorten in aantal gevaarlijk hard achteruit gaan. Door de insecten meer gelegenheid te bieden om te nestelen en te overleven kunnen we daar wat aan doen. Zo zijn er meer en meer mensen die ervan overtuigd zijn dat door de betegelde tuinen, kunstgras en toenemende verstening de insecten inderdaad minder schuil- of nestelplekken meer kunnen vinden. Een handje helpen is daarom zo gek nog niet. Dat is één reden, maar er zijn er meer. De belangrijkst is dat insecten eenvoudig gezegd: onmisbaar zijn voor onze voedselvoorziening, want:

  • zonder bestuiving van bloemen en bloesems door insecten, geen fruit en ook geen groenten;
  • insecten begraven of eten afval van planten en dieren;
  • insecten dienen zelf als voedsel voor verschillende soorten vogels;
  • insecten helpen mee om voor planten schadelijke insecten op te ruimen.

Thijsse’s Hof gaat mee in het idee om de insecten te helpen en heeft een insectenhotel neergezet. Je hebt grote en kleine. Je kunt ze kant-en-klaar kopen of zelf bouwen. Als je dat doet, hoef je je voor de bewoning geen zorgen te maken. Dat is heel eenvoudig. De verschillende insecten nemen gewoon hun intrek in een voor hun soort geschikte ruimte van het hotel. De toegangen tot deze ruimtes zijn met hun grootte afgestemd op een bepaalde soort. Geen geruzie bij de ingang. Kleine openingen voor de kleintjes, grotere voor de anderen.
Als je rustig kijkt bij ons insectenhotel zie je dat veel insecten zich totaal niet aan elkaar storen. Je vindt in het insectenhotel ook verschillende soorten bewoners. Zo kun je gaasvliegen zien, lieveheersbeestjes en vlinders en dat ze het prima met elkaar kunnen vinden.

Het uitgebreide insectenhotel van Thijsse’s Hof is in de eerste plaats neergezet voor de insecten. In de tweede plaats dat je de insecten hier goed kan bekijken. Dat geldt vooral in het voorjaar en de zomer. In de koude periode is het hotel voor de insecten een goede plaats om te overwinteren. Liefhebbers daarvoor zijn met name lieveheersbeestjes en vlinders en niet te vergeten de solitaire bijen en solitaire wespen.
Bij telers van groenten en fruit kun je soms, heel slim, een insectenmuur aantreffen om de kleine bloembestuivers aan te trekken.

Als je zelf een insectenhotel neemt is de plaats waar het komt erg bepalend voor succes. Denk daarbij vooral aan een plaats in de zon met de voorkant naar het zuiden en liefst veel bloemen in de omgeving. Bijen en andere insecten houden niet van hotels die gericht zijn op het noorden of staan dan wel hangen in de schaduw of onder bomen. Wees er ook bedacht op dat na een jaar of drie schimmels en beschadigingen kunnen optreden waardoor de insecten afhaken.

De inrichting van het insectenhotel kan heel divers zijn waardoor het geschikt wordt voor meerdere soorten insecten. Zo zal een muurtje van los gestapelde stenen of anders oude dakpannen voor kruipende insecten aantrekkelijk zijn. Verder kun je er houtblokken en stenen met boorgaten een plaatsje geven. Bamboe en rietstengels met een gesloten achterzijde doen het ook heel goed. Zo nodig kun je stengels bundelen in een leeg conservenblikje. Takjes van de vlier, roos of braam kunnen met hun eetbare kern mooi als voedsel dienen. Een waterdicht afdakje tegen regenwater is onontbeerlijk. De insecten nestelen graag droog en bovendien gaat zo je insectenhotel een stuk langer mee. Let bij je bezoek aan het insectenhotel ook even op de aanwezigheid van spinnenwebben en haal die voor de ingangen weg om de insecten meer kans te geven om te overleven.

In Thijsse’s Hof zijn op verschillende plekken kleine kastjes opgehangen. Je kunt ze openmaken (en weer dicht) om naar de doorzichtige buisjes binnenin te kijken. Met wat geluk kun je dan een larve zien in een bepaald ontwikkelingsstadium.

Het hotel op Thijsse’s Hof is gevuld met allerlei soorten materiaal. Dat is gedaan omdat insecten voorkeur hebben. Onderstaand is aangegeven op welk materiaal je moet kijken om de meeste kans te hebben om bepaalde soort insecten te zien:

Bamboe, holle takken en riet
Deze zijn aantrekkelijk voor solitaire metselbijen en graafwespen. De verschillende holtes in de stokjes zijn geschikt voor grote en kleine exemplaren. Het gangetje moet wel voldoende groot zijn opdat zij hun vleugels niet beschadigen.

Boorgaten in hout
Ook hier kun je solitaire bijen zoals de metselbij aantreffen. Als ze in hun “gang” zitten, maken ze de opening dicht met een soort deurtje om indringers buiten te houden.

Houtwol, houtsnippers en schors
Kijk dit zijn nou echt de plekken waar lieveheersbeestjes, torretjes en gaas-vliegen dol op zijn. Mooie plek om te overnachten, maar ook om te overwinteren.

Dennenappels
Daarin wonen graag lieveheersbeestjes en oorwormen. Door de schubben van de dennenappel is het meteen een mooie schuilplaats.

Bakstenen met gaten
Heel toepasselijk zijn de gaten in de baksteen heel geschikt voor metselbijen. De bijen houden ook echt van steen.

Kamer met kieren
Deze is geschikt voor vlinders. Door de kieren kunnen ze makkelijk naar binnen. Een prima plek om te overwinteren of te schuilen bij slecht weer.

Als het insectenhotel, groot of klein, helemaal af is gebouwd of nieuw gekocht, zul je merken dat het behalve voor insecten ook voor vogels heel aantrekkelijk is. Met al die kleine beestjes lijkt het voor hen op een restaurant. Bovendien is het in het voorjaar een voorraadkast voor nestmateriaal. Handig en verstandig is het dan om voor het geheel kippengaas te spannen om het hotel compleet te houden en de in de bamboestokjes, de boorgaten en de dennenappels verstopte beestjes te beschermen.