Beeld van Jac. P. Thijsse

Begin februari van het jaar 1994 vroeg burgemeester mr. Harry Kamphuis van Bloemendaal (1990 – 1997) aan drs. Willem Holthuizen, voorzitter van Thijsse’s Hof (1975 – 2013) of de Stichting geïnteresseerd zou zijn in een borstbeeld van Thijsse om in de Hof te plaatsen. Bij de Stichting Bloemendaals Initiatief was dat idee opgekomen in verband met het in september 1995 te vieren 70-jarig bestaan van de Hof.

Het Bestuur van Thijsse’s Hof was enthousiast. Op 28 mei 1994 kwam burgemeester Kamphuis in de bestuursvergadering van de Hof met een grote doos waarin een ontwerp zat. Maar dat was niet echt. Hij gebruikte dat als dekmantel om bij verrassing de voorzitter te onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wel echt was het overleg dat najaar. Bloemendaals Initiatief had middels de opbrengst van een benefietdiner en een bijdrage van het VSB-fonds het benodigde geld bijeen. Het zou een levensgroot beeld worden, te vervaardigen door de Haarlemse beeldhouwster Jolanda Prinsen. Sedert 1970 was zij al bezig op dit vlak met als centraal thema mens en natuur. Met haar werd afgesproken dat zij vier ontwerpen zou maken van Thijsse in zijn karakteristieke houding.

Uit het paspoort van Thijsse was zijn juiste lengte bekend en er was een serie foto’s van Thijsse in 1933 door de bekende natuurfotograaf/ornitholoog/journalist/wereldreiziger en leerling van Thijsse, Jan P. Strijbos (1891 – 1983) aan de vijver in de Hof gemaakt. Materiaal genoeg voor mevrouw Prinsen. In mei 1995 waren de ontwerpen klaar en hebben de beide besturen tezamen daaruit de keuze gemaakt, die geleid heeft tot het huidige beeld. Ook werd haar ontwerp voor de Thijsse Penning goedgekeurd. Deze penning wordt door het Bestuur van Thijsse’s Hof toegekend aan personen die zich langdurig en belangeloos voor de Hof hebben ingezet.

Woensdagmiddag 25 oktober 1995 was het dan zover. De beide besturen en genodigden verzamelden zich in de ontvangstruimte van Huize De Rijp in Bloemendaal en begaven zich vandaar per huifkar naar Thijsse’s Hof. Daar werd het beeld onthuld door dr. Pieter Winsemius, oud-minister van VROM (1982 – 1986) en toen voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten (1988 – 1998). Sedertdien staat Thijsse op een van zijn favoriete plekjes in de Hof over de vijver uit te kijken.