Verduurzaming

Het Eneco Luchterduinen Fonds is opgericht om bewoners, verenigingen en stichtingen van de
kustgemeenten in de omgeving van het windpark in de gelegenheid te stellen actief bij te dragen aan
verduurzaming of aan het versterken van de kustbeleving. Iedere twee jaar werd er een verkiezing
georganiseerd voor duurzame projecten.

Thijsse’s Hof was een van de gelukkigen en ontving een aanzienlijk bedrag voor de aanschaf van 6
zonnepanelen en een warmtepomp.