Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Toegankelijkheid

Mindervaliden / kinderwagens

De Hof is door de licht verharde paden begaanbaar voor minder validen met rollator of rolstoel en voor mensen met kinderwagen. Er zijn bankjes om uit te rusten. De Hof beschikt over een invalidentoilet in het nieuwe instructielokaal.

Honden

De Hof is niet toegankelijk voor honden, evenmin aangelijnde honden. Zie gedragsregels

Kinderen onder 12 jaar

Kleine kinderen onder twaalf jaar alleen onder toezicht welkom.


Thijsse schrijft hierover het volgende: " De toegang tot den tuin is vrij voor iedereen; kinderen beneden de twaalf jaar alleen onder geleide en dat geleide is dan verantwoordelijk voor eventuele wandaden van het kroost. Ik zie dat kriel overigens het liefst van alles ....... wat prachtig als die kleine peuters staan te kijken naar de zingende nachtegaal, geen vijf meter van hen af en niemand kikt een woord, ook de leidster niet...." (uit: Eén jaar in Thijsse's Hof, inleiding, 25 juli 1940)

Twee belangrijke gedragsregels

Niet buiten de paden treden en niet plukken.


Thijsse schrijft hierover het volgende: "Het hoofddoel is dat iedere bezoeker van den Hof gemakkelijk en plezierig en duidelijk kennis kan maken met onze planten. Daarvoor is het noodig, dat zij in flinke hoeveelheid vlak langs de paden voorkomen. Het is licht te begrijpen, dat de bezoekers niet, nooit en nimmer en onder geen enkel voorwendsel, buiten de paden mogen gaan. Ook van "plukken" geen sprake. De tuinman heeft de bevoegdheid uitzonderingen toe te staan...." (uit: Eén jaar in Thijsse's Hof, inleiding, 25 juli 1940)


Verpozen

In zijn Inleiding uit 1940 schrijft Thijsse ook nog specifiek over de vrije toegang, de openingstijden, de hovenier, de komst van scholieren en het belang van voorlichting en excursies, maar voor alle bezoekers geldt: ".....Ja eigenlijk heb je het er meest aan, wanneer je geregeld komt en op verschillende tijden." ...... en "Maar het aardigst is het, wanneer ieder voor zichzelf zich hier komt verlustigen. Menigeen komt in den Hof om de rust en de bekoorlijkheid alleen en dat is dan ook volkomen in den haak".