Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

De Jac.P. Thijsse penning

De penning werd in 1994/1995 ontworpen door de Haarlemse beeldhoudster Jolanda Prinsen tegelijk met het door haar ontworpen levensgrote standbeeld van Thijsse dat in Thijsse’s Hof te Bloemendaal staat.


De Stichting Bloemendaals Initiatief beheerde de 100 gemaakte penningen aanvankelijk. De penningen werden uitgegeven aan de beeldhoudster, de bestuursleden van de Stichting, enkele relaties en de diverse sponsors van het beeld. In totaal waren daar 39 penningen mee gemoeid.


Op 25 oktober 1995, toen het standbeeld onthuld werd door dr. Pieter Winsemius, voorzitter van Natuurmonumenten, kreeg hij door de Stichting Bloemendaals Initiatief eveneens een penning uitgereikt.


Eind 1996 werden de 60 overgebleven penningen overgedragen aan de Stichting Thijsse’s Hof, die ze sedertdien gebruikt om personen die zich uitzonderlijk, belangeloos en langdurig voor Thijsse’s Hof hebben ingezet te eren. Werknemers van de Stichting en eigenaren en werknemers van ondernemingen die hun werk voor de Hof geheel of gedeeltelijk facturen of declareren, zijn uitgesloten van toekenning.


Reglement Jac.P. Thijsse Penning (PDF)Tot nu toe werden aan de volgende personen penningen uitgereikt:


1997:

de heer Cees de Graaf (rondleidingen en educatie)


1999:

mevrouw Rose-Marie van den Nouland (educatie en organisatie)


2003:

de heer Gerard Hendrikse (imker)


2005:

de heer Ekke Wolters (bestuurslid en educatie)


2008:

de heer Wim de Gelder (beschermheer)


2010:

de heer Theo Venings (rondleidingen en botanie)

de heer Wil Stumpe (scholenbegeleiding)


2011:

de heer Wim Valster (klusjes)


2012:

de heer Jan Muschter (bestuur,penningmeester)

mevrouw Jeanne Peper (educatie en organisatie)

mevrouw Martje Saveur (bestuur, secretaris)

mevrouw Marianne Warmerdam (scholenbegeleiding)


2013:

de heer Willem Holthuizen (bestuur, voorzitter), goud vergulde penning


2016:

de heer Ger Londo (bestuur, algemeen beheer), goud vergulde penning

2019

de heer Peter van der Kolk (tuinvrijwilliger - instructiestrook, 25 jaar)

2022

mevrouw Yneke Bettink (tuinvrijwilliger en rondleidingen)