Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Literatuur over Thijsse's Hof e.d.

Over Thijsse’s Hof en aanverwante invalshoeken zijn in de afgelopen 85 jaar meer dan 40 belangrijke boeken of tijdschriftartikelen verschenen. Via antiquarische aankoop of lenen middels de openbare bibliotheek zijn die te verkrijgen, respectievelijk in te zien. Veel van de hierna genoemde titels , alsmede nog meer boeken, zijn bij ons in te zien onder toezicht van de beheerder-hovenier. Vraag daarbij om uitleg en hulp, naar titel, onderwerp e.d. U kunt gerust de tijd nemen in het lokaal om e.e.a. te lezen. Onze vrijwilligers mogen de boeken ook lenen.