Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Het bestuur

Bestuur

Samenstelling van het bestuur van Stichting Thijsse's Hof

Arjen Overbeek, Voorzitter

Geert Jan Haan, Penningmeester

Dick Saher, Secretaris

Dik Vonk, Algemeen bestuurslid

Bart van Tooren, Algemeen bestuurslid

Ineke van der Hijden, Algemeen bestuurslid

Johan Görtemöller, Beheerder

Vergaderingen

Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Agendapunten kunt u rechtstreeks bij de secretaris inbrengen via info@thijsseshof.nl. De hovenier-beheerder zit aan bij de bestuursvergaderingen en via hem kunt u ook agendapunten inbrengen. Vergaderpunten zijn het beheer van de heemtuin, planning en organisatie van de jaaractiviteiten, de ingekomen post en externe contacten, de dagelijkse aansturing, de ondersteuning door vrijwilligers, het donateursbestand, de financiën, het jaarverslag, de exploitatie van het nieuwe instructielokaal e.d.

Inbreng door vrijwilligers

Wie doet wat lijst

Op onze gehouden Vrijwilligersavond in maart 2017 heeft het bestuur gesproken over een Wie - Wat lijst. Deze lijst is van belang om te weten wat er zoal in de Hof is te doen. Taken zijn geïnventariseerd en formuleerd. Vrijwilligers kunnen per cluster in de Hof meedenken en meedoen. Neem contact op met bestuur/hovenier voor inzage en inbreng inzake de Wie-Wat lijst.

Gemeenschappelijke HOF agenda

Vrijwilligers in de Hof kunnen zélf activiteiten initiëren in de Hof. Dit behoeft wel enige afstemming vanuit het eigen cluster met het bestuur/hovenier. Deze 'tool' van een gemeenschappelijke Hof agenda draagt daartoe bij. Dit document is een Google Agenda).