Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Thijsse's Graf

Het bestuur van de stichting Thijsse's Hof draagt de zorgt voor het graf van Jac. P. Thijsse van haar naamgever. Het bevindt zich op de Algemene Begraafplaats aan de Bergweg 64 te Bloemendaal. U loopt het hoofdpad omhoog en gaat na het informatiehuisje (waar het namenregister is) rechts en dan het eerste verharde pad links: aan linkerzijde, in vak A, graf nr. 45. Voor sommige bezoekers van het graf staat deze op het eerste gezicht in schril contrast met de Heemtuin Thijssehof. We zien ter plaatse namelijk een eenvoudig graf met een steen, wat rommelige plantjes en een groen uitgeslagen drinkbakje voor de vogels. Is dit het graf van Neerlands grootste natuuractivist? "Dit is zoals Thijsse zelf het heeft gewild. Hij wilde geen praalgraf, maar iets eenvoudigs, en met ruimte voor plantjes die komen aanwaaien. Zijn enige wensen waren een drinkbakje voor de vogels en een mahonia, hoewel dat een exoot is. Een plant die niet van nature in het duingebied voorkomt," aldus oud-voorzitter Henk Wijkhuisen in de IJmuider Courant van 14 oktober 2017. "Natuurlijk houden wij het graf een beetje bij en fatsoeneren het regelmatig. Maar het moet niet te netjes, dat is niet in de geest van Thijsse."