Verhuur lokaal

Er bestaat de mogelijkheid tot het door derden huren van ons mooie vernieuwde instructielokaal.

We gaan hier wel terughoudend mee om: de voorwaarden waaronder dit kan zijn door het bestuur vastgesteld.  

 

Laat u zich u hierover informeren gedurende openingstijden bij onze beheerder-hovenier of via ons contactformulier.

 

Zie ook de mogelijkheid van een door ons verzorgde lezing in het lokaal onder Rondleidingen op aanvraag