Thijsse's Hof in april

27/03/2017

Aanstaande zondag 2 april (dus geen grap!) laten deskundige vrijwilligers van het IVN en Thijsse’s Hof u weer graag zien wat voor moois onze Hof te bieden heeft. Om 14.00 uur staan ze bij de ingang, Mollaan 4 te Bloemendaal achter het bekende pannenkoekenhuisje, voor u klaar. De rondleidingen zijn helemaal gratis en de moeite waard. Wilt u meer weten over Thijsse’s Hof of over wat u voor de Hof kunt betekenen, bezoek dan onze website www.thijsseshof.nl daar vindt u een schat aan informatie en ook nog deze columns tot twee jaar terug.

Deze maand is het voor de vogels de tijd van eieren leggen, broeden en zelfs al de eerste jonge vogels.

Toen de Hof in 1924 werd aangelegd was het een bijna helemaal kaal terrein van 2 hectaren groot, omgeven door wat laag struikgewas en jong bos. Vogels die daarvan hielden waren er dan ook genoeg. Fitis, nachtegaal, grasmus, tuinfluiter en braamsluiper, maar ook de grote lijster kwam er  ieder jaar broeden. Holenbroeders waren er nog nauwelijks. Daar kwam verandering in toen Thijsse, samen met de Haarlemse ornitholoog L. van ’t Sant, nestkasten ging ophangen. Dat werd indertijd aanbevolen door de Plantenziektekundige Dienst in Wageningen, waar men zich ijverig inzette voor het op natuurlijke wijze bestrijden van insecten die boom, struik en gewas aantasten. Aan de vermeerdering van insectenetende vogels door nestkasten werd zelfs een speciale brochure gewijd. De kastjes waren van degelijk materiaal en de vliegopeningen werden met zinken plaatjes beschermd tegen vernieling door spechten en eekhoorns. Met de maat van de diameter van de vliegopening  werd een selectie uitgevoerd welke vogel in het kastje mocht komen broeden. Voor pimpelmezen gold 28 millimeter, koolmezen 33 millimeter en roodstaartjes 45 millimeter. Omdat de mezen die hier overwinteren al in maart hun kastje uitkozen en bezetten, en ze zich daarbij niets aantrokken van de maat voor de gekraagde roodstaartjes die pas half april uit het zuiden terugkomen, werden de toegangen van die kastjes tot 19 april geblokkeerd. Dat laatste steeds met succes.

In de loop der jaren veranderde de begroeiing van de Hof. Er kwam steeds meer groen. Dat bood meer vogels voedsel en broedgelegenheid. Nieuwe vogelsoorten dienden zich aan als broedvogel. Er kwamen meer houtduiven en  holenduif, bosuil, boomkruiper, zwarte kraai en gedurende enkele  jaren zelfs de sperwer. Voor de bosuil hingen we een speciale kast (zie foto) op. Helaas had de uil meer voorkeur voor een boomhol, maar de holenduif brengt er al vele jaren steeds twee, soms zelfs drie broedsels groot.

Helaas verdwenen zomertortel, grasmus, grauwe vliegenvanger, nachtegaal en fitis. Die houden niet erg van ons inmiddels oud geworden bos!

Het is best de moeite waard nu naar de Hof te komen. Bij het Instructielokaal hangt een nestkastje met een ingebouwde camera. Deze maand kunt u binnen de gang van zaken in het kastje op een scherm volgen. Als u dan toch in de Hof bent gaat u natuurlijk genieten van de ontluikende lente. Vooral de stinsenplanten komen in allerlei stadia in beeld.

Voor u is het op tweede paasdag 17 april in Thijsse’s Hof stinsenplantenfeest. U bent van harte welkom. Van 11 uur af houden we elk uur een rondwandeling van 45 minuten onder deskundige leiding. Voor de kinderen zijn er dan speurtochten. In het Instructielokaal geven we van 11.30 uur af presentaties over stinsenplanten en laten we u boeken zien die daarover gaan.

Allemaal zeer de moeite waard. Het wordt gratis aangeboden. Er staat wel een collectebus, want de Hof is een particuliere stichting die het financieel helemaal zelf moet regelen.

Onze vijver ook goed bekijken,vanaf de paden ziet u misschien wel kikkerdril en snoeren met eieren van padden aan de kanten liggen.

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke Wolters (foto),

rondleiders in Thijsse’s Hof.

Foto: de speciale nestkast voor de bosuil